Sevel 'ra ar Front Sokial 'ba Lannuon a-enep kod al labour
Gant manifestourien ouzh mikro Tudual Karluer Selaouit an itv